menu Menu
Deida - mužské směřování
By marek Posted in Blog, Inspirace on 10. října 2019 0 Comments 11 min read
Do ticha Previous charlieshair.cz Next

Ve většině případů k tomu dochází tak, že žena se silnou muž­skou energií přitahuje muže s oslabenou mužskou energií, a zároveň je také jím přitahována. Když se do blízkosti takového muže dosta­ne žena, která má více ženské energie, ucítí nedostatek mužské síly, takže ji tento muž pravděpodobně nebude přitahovat. Ženu, která disponuje silnou mužskou energií, však bude muž se slabou mužskou energií přitahovat, protože jeho mužská energie nebude přebíjet (či rušit nebo ubírat) její vlastní mužskou energii.
Pokud jste si vybrala muže, který nemá v životě žádný pevný směr, zkuste si uvědomit své nevědomé důvody pro volbu takového muže. Chtěla jste jít svou vlastní cestou? Chcete ale také, aby se vás zmocnil muž, který vás miluje? Prostě vítáte silnou mužskou lásku, jež by se uvolnila ve vaší silné ženské lásce, chcete důvěřovat směřo­vání svého muže a zároveň ho láskyplně uvést do světa emocí -a to všechno aniž byste se vzdala svých vlastních cílů.
Co mám dělat, když se jeho sexuální elán náhle vytratí?

Pokud směřovánívašeho muže cokoli vyruší, cítí se oslabený. Pocity slabosti pak působí na jeho sexuální elán a vášeň vůči vám jako ženě, protože ho to jako muže depolarizuje.
Mužské sebehodnocení je úzce spojeno se schopností vytrvat v úsilí či zvládat vlastní úkoly. Muž se například snaží napsat román, ale nedaří se mu. Pokouší se vydělat peníze, ale z nějakého důvodu to nevyjde. Takové záležitosti jsou pro většinu mužů důležitější než jejich důvěrné vztahy.
Pro většinu žen je jádrem jejich života úspěšný milostný vztah. Jejich životy mají také mnoho dalších aspektů, ale láska či její nedo­statek většinou zásadně ovlivňují jejich životní pocit.
V jádru mužského života jsou však hledání, výboje a mise. Intim­ní vztah se také můžestát velmi důležitým, ale tím nejpodstatnějším je pro muže jeho hledání -s cílem získat peníze, tvůrčí úspěch, Boha či cokoli dalšího. Pro mužství je toto hledání bezvýhradně na prv­ním místě.
Je naprosto přirozené, že se cítíte zraněná, odmítnutá, opuštěná či nemilovaná, když si vás muž nevšímá či vám nedává dostatek energie, po které toužíte. Nezapomeňte ale, že když vám takto není k dispozici, pak se mu pravděpodobně nedaří v jeho hledání. Pamatujte také na to, že když muž napře své síly v úsilí dosáhnout svých cílů, není schopen věnovat se naplno vašemu vztahu a nemůže vám poskytnout všechnu svou lásku. Energie, kterou by vám jinak mohl věnovat, je totiž naplnosoustředěna na obranu jeho vlastní podstaty.
Můžete to vnímat jako selhání, které jde mimo vás. Ale pokud se pokusíte vidět to z jeho úhlu pohledu, pak uvidíte jeho selhání, jež sahá až do nejzazší hlubiny jeho neúspěšného života.
Jakmile porozumíte pocitům svého muže, začnete chápat a respektovat jeho odtažitost. Pochopíte, že to není vaše vina. Pochopíte, že přestože jste mu byla dokonalou ženou, přestože jste dělala všech­no “správně”, ať už to znamená cokoli, váš muž není schopen se na vás soustředit, pokud jeho osobní úsilí selhává.
Jestliže má pocit, že by vám měl věnovat svou energii, přestože se mu hroutí jeho plány, začne mít pocit viny. Bude se cítit špatně, protože nedělá to, co by pro vás a váš vztah dělat měl. Tento další požadavek ho začne ještě víc vyčerpávat, a nakonec může dojít až k tomu, že bude chtít skoncovat se vším.
Nakonec se může zhroutit a říct: “Já už tvé požadavky nemůžu dál snášet.” Možná budete mít pocit, že po něm nic nechcete, že se ho jen snažíte podpořit. Ale on vás vnímá jen jako další povinnost. Myslí si: Všechno se mi hroutípod rukama a ty po mněchceš, abych tu byl jen pro tebe. Přidala jsi k tomu všemu další požadavek! Cítí to jako požadavek, přestože vy nic nepožadujete. Hlavou mu běží ta­kovéto myšlenky: Musím tu být pro svou ženu. Musím tu být pro své děti. Musím sekat trávník. A já se zatím cítím úplně na dně.
V tradičních kulturách, moudřejších, než je ta naše současná, se muž v takovém stavu vydává na cestu hledání životní vize. Hledá vizi, která by ho provázela životem a s níž by mohl svůj život uvést
do souladu. Jak by takovéto hledání vypadalo v tradiční společnosti?
Mohl by se na takové hledání vydat sám nebo ve společnosti ostatních mužů. Taková cesta za hledáním vize tradičně nikdy nezahrnovala ženy.
Můžete si všimnout, že v náročnějších obdobích touží váš mužčasto po samotě či po společnosti svých mužských přátel víc, než po
vaší společnosti. V těchto chvílích je pro něj nejdůležitější věcí nalezení vize a uvedení jeho života do souladu právě s touto vizí.
Nejdřív se ale musí rozhodnout, co je jeho vizí. A pak musí podle této vize přeskládat svůj život, takže v tomto období se nemůže věnovat ničemu jinému. V naší společnosti je hledání vize téměř ne­možné, protože od muže se očekává, že bude plnit své povinnosti -chodit do práce a starat se o rodinu. V jiných kulturách je hledání vize prioritou: Od vašeho muže by se očekávalo, že zapomene na všechny povinnosti do té doby, než svou vizi najde. Ale stejně jako v jiných kulturách potřebuje váš muž vynaložit tolik životní energie, kolik je jen možné, aby našel svou životní vizi a svůj život podle ní uzpůsobil.
Součástí tohoto procesu bude pravděpodobně nějaká forma dočas­ného ústupu z vašeho vztahu. Možná se váš muž přestěhuje do jiného pokoje s tím, že v příštích dnech či týdnech se nebude příliš starat
o děti ani o domácí záležitosti. Možná byste si mohli někoho najmout na výpomoc. Existují způsoby, jak takovou situaci zvládnout.
Může to trvat den nebo také týden, ale nakonec začne muž přehodnocovat svůj život. A když to udělá, ucítí svou přirozenou a sku­tečnou mužskost. Muž cítí svou mužskou energii pouze v případě, že jeho život je v souladu s jeho životní vizí. Když ji ztratí nebo když ztratí schopnost podle ní žít, jako kdyby se stal impotentním jak fy­zicky, tak i emocionálně.
Svému muži můžete pomoct tak, že ho necháte, aby svůj život sladil se svou vizí, nebudete ho odvracet od jeho života a pomůžete mu zůstat svobodným, tvůrčím a hledajícím.
Proč mi nedokáže dát najevo uznání?
Cokoli uděláte pro to, co pomáhá mužovu hledání, bude vnímat jako dar. Všechno, co mu budete stavět při jeho hledání do cesty, bude vnímat jako facku.
Pro ženu je nejdůležitější láska, ale pro muže je nejdůležitější svoboda. Jako žena byste měla vědět, že když přinesete svému muži sklenici vody, bude cítit lásku. To ale není celý dar, který dostane. Ucítí i vaši lásku. Nicméně dar, který přinášíte svému muži – který vnímá jako dar ženské energie -, není pocit lásky jako takové, ale svoboda a energie, kterou mu to dává. Když mu přinesete sklenici vody, vaše energie ho osvobozuje pro další cestu za hledáním vize.
Jedním z důvodů, proč váš muž někdy neocení, když pro něj něco uděláte, je ten, že když musí přestat dělat to, co právě dělá, aby vás ocenil, už to pro něj není takový dar. Když musí přerušit svou práci, když musí vystoupit z vlaku své činnosti a myšlenek, obrátit se na vás a projevit své uznání, často ho to svede z cesty za jeho cílem.
Jestliže ho ocenění vašeho činu odvede z jeho směru, pak už vaše gesto pro něj není takovým darem. Jistě, jakmile už své hledání odsune stranou, byl by blázen, kdyby vám nějakým způsobem nevyjádřil své díky. Nicméně když očekáváte, že vám váš muž bude vyjadřovat vděčnostve chvíli, kdy bude soustředěný na svůj cíl, připravujete sama sobě zklamání.
Když bude muset přerušit svou činnost, aby vám vyjádřil díky, možná na vás bude mít vztek. A pak vám nějakým zákeřným způsobem dá najevo svou nelibost, přestože navenek vám bude děkovat.
Nečekejte od muže, že vždy přeruší svou práci, aby vám vyjádřil vděčnost. Jeho oceněníse vám jistě dostane později. Můžete ho obdarovat tak, jako nikdo jiný. Cítí vaši jedinečnou lásku. Prostřednictvím svých darů mu dáváte svobodu. On vám zase prostřednictvím svých darů dává lásku. A pokud to nedělá, pak jste s nesprávným mužem.
Jak mohu upoutat jeho pozornost, aniž bych ho rozzlobila?
Vztah muže a ženy je dobrý pro vyrovnání extrémních podob muž­ské a ženské energie. Jde-li o vyrovnání mužovy chladné rigidity, není nad lásku ženy. A nic nevyrovná ženinu náladovost lépe než láska muže. Muži a ženy se tak mohou vzájemně dostávat do rovnováhy, a tím si vzájemně posloužit.

Blog Texty


Previous Next

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Cancel Odeslat komentář

keyboard_arrow_up Arc's